Truy cập

Hôm nay:
36
Hôm qua:
69
Tuần này:
176
Tháng này:
839
Tất cả:
222946

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền gắn với sức mạnh của toàn dân trong xây dựng Nông thôn mới xã Thiệu Viên năm 2017.

Đăng lúc: 12/02/2017 (GMT+7)
100%

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền

gắn với sức mạnh của toàn dân trong xây dựng Nông thôn mới

xã Thiệu Viên năm 2017.

Xây đựng Nông thôn mới là một trong những mục tiêu mà Đảng, Nhà nước rất quan tâm, chính vì vậy Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW “ Về nông nghiệp, nông dân và nông thôn với mục tiêu “ Xây dựng Nông thôn mới có kết cấu hạ tầng Kinh tế – xã hội hiện đại, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường; xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân- nông dân, trí thức vững mạnh, tạo nền tảng kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ huyện ủy Thiệu Hóa, xã Thiệu Viên phải phấn đấu hoàn thành về đích NTM trong năm 2017.

Tháng 3 năm 2017 Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM năm 2017”. Sau 9 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết và gần 7 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, với quyết tâm chính trị của Đảng bộ, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, chính trị -xã hội, đã tạo thành động lực tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, con em địa phương xa quê đã và đang tích cực chung tay góp sức đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, gắn tái cơ cấu trong nông nghiệp, năm 2011:Nông nghiệp –Thủy sản chiếm 39%, Công nghiệp- Xây dựng chiếm 25%. Dịch vụ-Thương mại chiếm 36%; ước tính năm 2017 nông nghiệp- Thủy sản chiếm 29% giảm 10% so với năm 2011, Công nghiệp – Xây dựng 26% tăng 1%; Dịch vụ-Thương mại 45% tăng 9%;Bình quân đầu người năm 2011 đạt 13,2 triệu /người/ năm lên 29,5 triệu / người/ năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 17,8% giảm xuống còn 3, 69% năm 2017; Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm, về cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học, chất lượng các cấp học được nâng lên rõ rệt, cả 3 trường đều giữ vững chuẩn quốc gia giai đoạn 1, trường Tiểu học đang phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2; y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được công nhận chuẩnvề y tế giai đoạn..đến năm 2020, xã đạt chuẩn quốc gia vào tháng 7 năm 2013; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến nay đạt 87,3%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm đều giảm; tiếp tục quan tâm chăm sóc sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em ngày càng tốt hơn, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi dưới 5 tuổi đến nay còn 16,3%; văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được quan tâm, hiện nay 11/11 thôn làng và các trường học đều giữ vững danh hiệu thôn, làng và trường học có nếp sống văn hóa, nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng lên, tình làng nghĩa xóm thân thiện và gắn kết bền vững hơn, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện , hoạt động văn nghệ-TDTT ngày càng sôi nổi, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hằng năm không có các vụ việc vi phạm pháp luật bất ngờ xảy ra trên đại bàn xã.

Trong những năm qua các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn không ngừng nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên tuyên truyền, động viên mọi nguồn lực và sức mạnh của nhân dân trong xây dựng NTM, đúng như Bác Hồ đã nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, trong năm 2017 mặc dù còn gặp muôn vàn khó khăn nhưng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Thiệu Viên đã nổ lực vượt qua mọi khó khăn, tập trung mọi nguồn lực cho việc xây dựng NTM, bằng nguồn lực đóng góp của nhân dân và nguồn hỗ trợ của ngân sách Nhà nước các cấp và tích lũy từ ngân sách xã, chúng ta đã tu sửa nâng cấp và xây dựng mới được 7 nhà văn hóa thôn, đã và đang đầu tư xây dựng 2 sân vận động phục vụ cho nhu cầu thể dục thể thao, tu sửa xây dựng mới hệ thống thoát nước có nắp đậy ở một số thôn, xây dựng mới một bãi rác thải tập trung, tu sửa công sở, trường, trạm, nhân dân đầu tư tu sửa chỉnh trang xây dựng hàng trăm ngôi nhà mới. Kết quả trong 7 năm chúng ta xây dựng được 11 nhà văn hóa thôn đảm bảo quy định, xây dựng được 21,5km đường liên thôn, đường ngõ xóm và đường nội đồng, tu sửa và xây mới được 17,2 km mương phục vụ cho sản xuất, phối hợp vối doanh nghiệp đầu tư xây dựng được 4 trạm điện tổng công suất 880KVA, đáp ứng cơ bản cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân. Nhân dân đã xây dựng mới được 187 nhà mới và tu sửa nâng cấp được 156 nhà ở, theo số liệu thống kê cho đến nay với tổng nguồn lực cho xây dựng NTM trong những năm qua là 179.789 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách TW: 2.286 triệu đông chiếm tỷ lệ 1,3%;

- Ngân sách tỉnh: 5.520 triệu đồng, chiếm tye lệ 3,1%;

- Ngân sách huyện: 8.473 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 4,7%;

- Ngân sách xã: 16.156 triệu đồng, chiểm 9%;

- Vốn lòng ghép: 646 triệu đồng, chiếm 0,4%;

- Vốn vay tín dụng: 1.450 triệu đồng, chiếm 0,8%;

- Vốn doanh nghiệp: 10.535 triệu đồng, chiếm 5,9%;

- Nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 10.072 triệu đồng chiếm 5,6%;

- Nhân dân tự đầu tư xây dựng nhà ở 124.656 triệu đồng, chiếm 69,3%.

Nhìn lại sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM xã Thiệu Viên với với quyết, tâm lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự cố gắng nỗ lực của nhân dân địa phương đã góp phần làm thay đổi diện mạo của quê hương, cơ sở hạ tầng nông thôn đã được chú trọng đầu tư xây dựng khang trang, cảnh quan môi trường nông thôn có chuyển biến tích cực. Các công trình phúc lợi trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, hình thành mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đến nay xã Thiệu viên đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM và đã làm hồ sơ đề nghị tỉnh về thẩm định và công nhân xã đạt NJTM trong năm 2017.

Trong quá trình quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM cần rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

-Một là: Xây dựng NTM phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm chính trị cao, phát huy tốt tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

-Hai là: Công tác tuyên truyền vận động phải được thực hiện sâu rộng, làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân thấy rõ ý nghĩa , tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, với tinh thần toàn dân chung sức xây dựng NTM, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

-Ba là: Xây dựng quy hoạch, đề án và lựa chọn các tiêu chí để thực hiện trong từng thời điểm, từng thời kỳ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Bốn là: Xác đình rõ NTM là một chương trình mục tiêu lâu dài, bền vững với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu.. Và nhân dân là chủ thể thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn để xây dựng thành công NTM ở địa phương.

-Năm là: Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng NTM tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân. Khơi dậy được sức mạnh và sự đồng thuận của toàn dân trong việc tham gia nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu, đồng thời phải động viên, khích lệ sự đóng góp của con em xa quê chung tay hướng về quê hương xây dựng NTM và phải có sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước các cấp trong xây dựng NTM ở địa phương.

T.M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Phạm Đình Nam

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền gắn với sức mạnh của toàn dân trong xây dựng Nông thôn mới xã Thiệu Viên năm 2017.

Đăng lúc: 12/02/2017 (GMT+7)
100%

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền

gắn với sức mạnh của toàn dân trong xây dựng Nông thôn mới

xã Thiệu Viên năm 2017.

Xây đựng Nông thôn mới là một trong những mục tiêu mà Đảng, Nhà nước rất quan tâm, chính vì vậy Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW “ Về nông nghiệp, nông dân và nông thôn với mục tiêu “ Xây dựng Nông thôn mới có kết cấu hạ tầng Kinh tế – xã hội hiện đại, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường; xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân- nông dân, trí thức vững mạnh, tạo nền tảng kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ huyện ủy Thiệu Hóa, xã Thiệu Viên phải phấn đấu hoàn thành về đích NTM trong năm 2017.

Tháng 3 năm 2017 Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM năm 2017”. Sau 9 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết và gần 7 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, với quyết tâm chính trị của Đảng bộ, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, chính trị -xã hội, đã tạo thành động lực tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, con em địa phương xa quê đã và đang tích cực chung tay góp sức đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, gắn tái cơ cấu trong nông nghiệp, năm 2011:Nông nghiệp –Thủy sản chiếm 39%, Công nghiệp- Xây dựng chiếm 25%. Dịch vụ-Thương mại chiếm 36%; ước tính năm 2017 nông nghiệp- Thủy sản chiếm 29% giảm 10% so với năm 2011, Công nghiệp – Xây dựng 26% tăng 1%; Dịch vụ-Thương mại 45% tăng 9%;Bình quân đầu người năm 2011 đạt 13,2 triệu /người/ năm lên 29,5 triệu / người/ năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 17,8% giảm xuống còn 3, 69% năm 2017; Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm, về cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học, chất lượng các cấp học được nâng lên rõ rệt, cả 3 trường đều giữ vững chuẩn quốc gia giai đoạn 1, trường Tiểu học đang phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2; y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được công nhận chuẩnvề y tế giai đoạn..đến năm 2020, xã đạt chuẩn quốc gia vào tháng 7 năm 2013; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến nay đạt 87,3%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm đều giảm; tiếp tục quan tâm chăm sóc sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em ngày càng tốt hơn, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi dưới 5 tuổi đến nay còn 16,3%; văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được quan tâm, hiện nay 11/11 thôn làng và các trường học đều giữ vững danh hiệu thôn, làng và trường học có nếp sống văn hóa, nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng lên, tình làng nghĩa xóm thân thiện và gắn kết bền vững hơn, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện , hoạt động văn nghệ-TDTT ngày càng sôi nổi, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hằng năm không có các vụ việc vi phạm pháp luật bất ngờ xảy ra trên đại bàn xã.

Trong những năm qua các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn không ngừng nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên tuyên truyền, động viên mọi nguồn lực và sức mạnh của nhân dân trong xây dựng NTM, đúng như Bác Hồ đã nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, trong năm 2017 mặc dù còn gặp muôn vàn khó khăn nhưng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Thiệu Viên đã nổ lực vượt qua mọi khó khăn, tập trung mọi nguồn lực cho việc xây dựng NTM, bằng nguồn lực đóng góp của nhân dân và nguồn hỗ trợ của ngân sách Nhà nước các cấp và tích lũy từ ngân sách xã, chúng ta đã tu sửa nâng cấp và xây dựng mới được 7 nhà văn hóa thôn, đã và đang đầu tư xây dựng 2 sân vận động phục vụ cho nhu cầu thể dục thể thao, tu sửa xây dựng mới hệ thống thoát nước có nắp đậy ở một số thôn, xây dựng mới một bãi rác thải tập trung, tu sửa công sở, trường, trạm, nhân dân đầu tư tu sửa chỉnh trang xây dựng hàng trăm ngôi nhà mới. Kết quả trong 7 năm chúng ta xây dựng được 11 nhà văn hóa thôn đảm bảo quy định, xây dựng được 21,5km đường liên thôn, đường ngõ xóm và đường nội đồng, tu sửa và xây mới được 17,2 km mương phục vụ cho sản xuất, phối hợp vối doanh nghiệp đầu tư xây dựng được 4 trạm điện tổng công suất 880KVA, đáp ứng cơ bản cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân. Nhân dân đã xây dựng mới được 187 nhà mới và tu sửa nâng cấp được 156 nhà ở, theo số liệu thống kê cho đến nay với tổng nguồn lực cho xây dựng NTM trong những năm qua là 179.789 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách TW: 2.286 triệu đông chiếm tỷ lệ 1,3%;

- Ngân sách tỉnh: 5.520 triệu đồng, chiếm tye lệ 3,1%;

- Ngân sách huyện: 8.473 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 4,7%;

- Ngân sách xã: 16.156 triệu đồng, chiểm 9%;

- Vốn lòng ghép: 646 triệu đồng, chiếm 0,4%;

- Vốn vay tín dụng: 1.450 triệu đồng, chiếm 0,8%;

- Vốn doanh nghiệp: 10.535 triệu đồng, chiếm 5,9%;

- Nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 10.072 triệu đồng chiếm 5,6%;

- Nhân dân tự đầu tư xây dựng nhà ở 124.656 triệu đồng, chiếm 69,3%.

Nhìn lại sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM xã Thiệu Viên với với quyết, tâm lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự cố gắng nỗ lực của nhân dân địa phương đã góp phần làm thay đổi diện mạo của quê hương, cơ sở hạ tầng nông thôn đã được chú trọng đầu tư xây dựng khang trang, cảnh quan môi trường nông thôn có chuyển biến tích cực. Các công trình phúc lợi trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, hình thành mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đến nay xã Thiệu viên đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM và đã làm hồ sơ đề nghị tỉnh về thẩm định và công nhân xã đạt NJTM trong năm 2017.

Trong quá trình quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM cần rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

-Một là: Xây dựng NTM phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm chính trị cao, phát huy tốt tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

-Hai là: Công tác tuyên truyền vận động phải được thực hiện sâu rộng, làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân thấy rõ ý nghĩa , tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, với tinh thần toàn dân chung sức xây dựng NTM, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

-Ba là: Xây dựng quy hoạch, đề án và lựa chọn các tiêu chí để thực hiện trong từng thời điểm, từng thời kỳ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Bốn là: Xác đình rõ NTM là một chương trình mục tiêu lâu dài, bền vững với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu.. Và nhân dân là chủ thể thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn để xây dựng thành công NTM ở địa phương.

-Năm là: Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng NTM tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân. Khơi dậy được sức mạnh và sự đồng thuận của toàn dân trong việc tham gia nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu, đồng thời phải động viên, khích lệ sự đóng góp của con em xa quê chung tay hướng về quê hương xây dựng NTM và phải có sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước các cấp trong xây dựng NTM ở địa phương.

T.M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Phạm Đình Nam

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT