Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226614

NĂM MỚI THẮNG LỢI MỚI

Đăng lúc: 07/02/2018 (GMT+7)
100%

Đón chào năm mới Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Thiệu Viên quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Thiệu viên, ngày 06 tháng 02 năm 2018

Đón chào năm mới Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Thiệu Viên
quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Thiệu Viên xin chân thành gửi đến toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và những người con của quê hương hiện đang sinh sống, lao động, học tập ở mọi miền của Tổ quốc và đang ở nước ngoài năm mới đón xuân vui vẻ, hạnh phúc.

Năm 2017 là năm có rất nhiều khó khăn và muôn vàn thách thức, thời tiết khắc nghiệt, giá các mặt hàng nông nghiệp rất thấp. Song, do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp tích cực của các cơ quan ban ngành cấp huyện, cấp tỉnh, đồng thời quyết tâm lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của chính quyền, sự phối hợp mạnh mẽ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng thuận cao cao nhân dân, chúng ta đã khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua thách thức, đoàn kết, tập trung phấn đấu nỗ lực góp phần đạt được kế quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, tỷ trọng cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp- xây dựng và dịch vị - thương mại, tỷ trọng nông nghiệp còn 29%, công nghiệp- xây dựng 26%, dịch vụ - thương mại 45%, giá trị thu nhập đạt 110 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,5 triệu đồng/người/năm; tổng đầu tư xây dựng toàn xã hội đạt 35 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, vượt mức kế hoạch 2 năm so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM góp phần thay đổi cơ bản tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhận thức của nhân dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng nông thôn đã được chú trọng đầu tư xây dựng, cảnh quan môi trường nông thôn có chuyển biến rõ nét. Các công trình phúc lợi trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt đời sống của nhân dân, hình thành các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo 5,23% ( trừ hộ bảo trợ xã hội còn 3,43% ), đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng được nâng lên.

Năm 2018 có thể vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung phát huy sức mạnh của toàn dân, chung sức, đồng lòng nhất định chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua khóa khăn, tranh thủ thời cơ và vận hội mới, Đảng bộ, chính quyên và nhân dân trong xã quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 và đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XXIX của Đảng bộ và nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Một lần nữa kính chúc các đông chí cán bộ, đảng viên và nhân dân năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Thiệu Viên

NĂM MỚI THẮNG LỢI MỚI

Đăng lúc: 07/02/2018 (GMT+7)
100%

Đón chào năm mới Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Thiệu Viên quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Thiệu viên, ngày 06 tháng 02 năm 2018

Đón chào năm mới Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Thiệu Viên
quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Thiệu Viên xin chân thành gửi đến toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và những người con của quê hương hiện đang sinh sống, lao động, học tập ở mọi miền của Tổ quốc và đang ở nước ngoài năm mới đón xuân vui vẻ, hạnh phúc.

Năm 2017 là năm có rất nhiều khó khăn và muôn vàn thách thức, thời tiết khắc nghiệt, giá các mặt hàng nông nghiệp rất thấp. Song, do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp tích cực của các cơ quan ban ngành cấp huyện, cấp tỉnh, đồng thời quyết tâm lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của chính quyền, sự phối hợp mạnh mẽ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng thuận cao cao nhân dân, chúng ta đã khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua thách thức, đoàn kết, tập trung phấn đấu nỗ lực góp phần đạt được kế quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, tỷ trọng cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp- xây dựng và dịch vị - thương mại, tỷ trọng nông nghiệp còn 29%, công nghiệp- xây dựng 26%, dịch vụ - thương mại 45%, giá trị thu nhập đạt 110 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,5 triệu đồng/người/năm; tổng đầu tư xây dựng toàn xã hội đạt 35 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, vượt mức kế hoạch 2 năm so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM góp phần thay đổi cơ bản tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhận thức của nhân dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng nông thôn đã được chú trọng đầu tư xây dựng, cảnh quan môi trường nông thôn có chuyển biến rõ nét. Các công trình phúc lợi trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt đời sống của nhân dân, hình thành các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo 5,23% ( trừ hộ bảo trợ xã hội còn 3,43% ), đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng được nâng lên.

Năm 2018 có thể vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung phát huy sức mạnh của toàn dân, chung sức, đồng lòng nhất định chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua khóa khăn, tranh thủ thời cơ và vận hội mới, Đảng bộ, chính quyên và nhân dân trong xã quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 và đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XXIX của Đảng bộ và nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Một lần nữa kính chúc các đông chí cán bộ, đảng viên và nhân dân năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Thiệu Viên

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT