Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
226614

Kế Hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất

Đăng lúc: 25/01/2018 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08 /UBND-VHTT Thiệu Viên, ngày 15 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng,

mừng Xuân Mậu Tuất - 2018


Căn cứ nghị quyết của Đảng ủy về việc tổ chức đón tết Mậu Tuất vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm;

UBND xã xây dựng kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ - TDTT mừng Đảng, mừng xuân và các ngày lễ kỷ niệm trong quý I như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm sốc lại phong trào và phát huy truyền thống VHVN - TDTT của các đơn vị, các làng văn hóa thông qua phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, mở rộng và nâng cao chất lượng của các cơ quan đơn vị, các làng văn hóa và phong trào VHVN - TDTT ở cơ sở.

- Thông qua hội thi, hội thao để thông tin, tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Đối với các đơn vị làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động nhân dân và khơi dậy phong trào văn hóa, văn nghệ - TDTT của đơn vị mình đảm bảo tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả tốt.

- Chấp hành nghiêm túc quy chế, quy định của hội thi, hội thao và ban tổ chức.

- Nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi để hội thi, hội thao đạt kết quả và chất lượng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH :

1. Công tác tuyên truyền:

Ban văn hóa phối hợp với các ban ngành chuẩn bị băng zôn, khẩu hiệu và xây dựng các tin bài để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân.

- Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam ( 03/02/1930 - 03/02/2018, gắn với mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất - 2018.

- Tuyên truyền phòng chống buôn lậu, sản xuất mua bun bán hàng giả và gian lận thương mại trong dịp tết Nguyên Đán.

- Tuyên truyền chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo, thuốc pháo, “ đèn trời” trong dịp tết Nguyên Đán.

- Tuyên truyền công tác bảo đảm ANTT an toàn giao thông trong dịp tết Mậu Tuất.

2. Hoạt động TDTT:

2.1 Hội thi bóng chuyền hơi Hội Người Cao Tuổi:

- Thời gian:

+ Thời gian tổ chức vòng loại và tứ kết, bán kết vào ngày 10,11/02/2018 ( Tức ngày 25,26 tháng 12 Đinh Dậu).

+ Thời gian tổ chức trận Nhất Nhì, Ba Tư vào ngày 21/02/2018 ( Tức ngày 6 tết).

- Địa điểm thi đấu: Tại sân UBND xã.

Đơn vị chủ trì: Hội người Cao tuổi. Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện.

2.2- Hội thi kéo co:

- Thời gian thi đấu: Vào 7 giờ 30 phút ngày 18/02/2018 ( Tức là ngày 3 Tết ).

- Địa điểm: Tại sân văn hóa xã.

Đơn vị chủ trì: Hội nông dân. Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện.

2.3- Tổ chức mừng thọ

- Thời gian: Thời gian tổ chức vào sáng ngày 19/02/2018 ( Tức ngày mùng 4Tết).

- Địa điểm: Tại Nhà văn hóa các thôn.

Đơn vị chủ trì: Hội người Cao tuổi. Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện.

2.4- Hội thi cờ tướng:

- Đối tượng: Là cờ thủ ở các thôn, làng. Mỗi thôn được đăng ký tối đa 2 cờ thủ.

- Thời gian Đăng ký và bốc thăm vào hồi 8 giờ ngày 09/02/2018.

- Thời gian thi đấu: Tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 20/02/2017 ( Tức ngày 5Tết).

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã.

- Đơn vị chủ trì: Ban Văn hóa xã.

2.5- Hội thao bóng chuyền:

- Đối tượng: Mỗi thôn thành lập 1 đội; hoặc 2 thôn ghép thành đội bóng chuyền, để tham gia thi đấu.

- Hình thức: Các đơn vị cũng cố lại sân bóng của đơn vị mình, tổ chức chọn đội hình và tiến hành tập luyện, giao lưu với các đơn vị bạn trong thời gian trước Tết, để tạo ra khí thế phong trào.

- Thời gian:

+ Thời gian Đăng ký và bốc thăm vào hồi 8 giờ ngày 09/02/2018.

+ Thời gian thi đấu vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 20/02/2018 (Tức ngày 5 Tết).

Đơn vị chủ trì: Ban văn hóa tổ chứ giải.

2.6- Hội thi giải cầu lông:

- Đối tượng, điều kiện dự thi: Là đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại các đơn vị đóng trên địa bàn, là công dân ở các thôn, làng.

- Nội dung thi đấu: Đôi Nam và Đôi Nam Nư.

- Thời gian Đăng ký và bốc thăm vào hồi 8 giờ ngày 09/02/2018.

- Thời gian thi đấu vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 18/02/2018 (Tức là ngày 3 Tết).

- Địa điêm đăng ký: Văn phòng Đoàn xã.

- Đian điểm thi đâu: Tại sân UBND xã.

Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh Niên Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện.

2.7- Giao hữu bóng đá:

Các đơn vị có nhu cầu giao hữu bong đá, thì chủ động đăng ký kế hoạch về văn phòng Đoàn xã. Nếu đủ điều kiện Đoàn xã sẽ xếp lịch và tổ chức cho các đơn vị giao lưu.

Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh Niên chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với ban văn hóa tổ chức thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. UBND xã thành lập Ban tổ chức:

Ban tổ chức có trách nhiệm họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các cơ quan, đơn vị và chủ động tổ chức tốt kế hoạch đề ra.

2. Đối với các đơn vị, các thôn:

- Báo cáo cấp ủy chi bộ, hối hợp với ban công tác mặt trận, tuyên truyền, tổ chức vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện.

- Tổ chức treo cờ trước công sở, nhà văn hóa và tuyên truyền cho nhân dân treo cờ trong dịp Tết, các ngày kỷ niệm. Các thôn, các cơ quan, đơn vị tổ chức đón giao thừa và hái hoa dân chủ ở cơ quan đơn vị mình.

- Tuyên truyền nhân dân đảm bảo tốt việc vệ sinh an toàn thực phẩm, chống dịch bệnh bảo đảm sức khỏe cho nhân dân trong dịp Tết.

- Tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo nhân dân đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm ( trước và sau tết).

3. Về tổ chức hoạt động các trò chơi:

Đối với tất cả các tập thể, các nhân muốn tổ chức các hình thức trò chơi trong dịp Tết đều phải có kế hoạch cụ thể và đăng ký về Ban Công An xã trước ngày 09 tháng 02 năm 2018 tức ngày 24/12 âm lịch. Nếu các tập thể, cá nhân nào không đăng ký mà tổ chức các trò trơi, trò diễn trá hình thì sẽ bị sử lý theo quy định của pháp luật.

IV. VỀ KINH PHÍ:

- Các ngành, các đơn vị tự lo kinh phí tổ chức và tham gia các hoạt động.

- UBND xã hỗ trợ một phần kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất và tổ chức giải .

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động VHVN - TDTT, tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân và các ngày lễ trong quý I. UBND xã đề nghị các ban ngành, các đơn vị, cơ quan, thôn, làng triển khai thực hiện tốt nội dung trên.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng VHTT (B/cáo); CHỦ TỊCH

- Đảng ủy (B/cáo);

- HĐND xã (B/cáo);

- Các ngành, các đơn vị; (T/hiện)

- Các thôn, lang; (T/hiện)

- Lưu: VP.

Nghiêm Quang Hải

Kế Hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất

Đăng lúc: 25/01/2018 (GMT+7)
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08 /UBND-VHTT Thiệu Viên, ngày 15 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng,

mừng Xuân Mậu Tuất - 2018


Căn cứ nghị quyết của Đảng ủy về việc tổ chức đón tết Mậu Tuất vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm;

UBND xã xây dựng kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ - TDTT mừng Đảng, mừng xuân và các ngày lễ kỷ niệm trong quý I như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm sốc lại phong trào và phát huy truyền thống VHVN - TDTT của các đơn vị, các làng văn hóa thông qua phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, mở rộng và nâng cao chất lượng của các cơ quan đơn vị, các làng văn hóa và phong trào VHVN - TDTT ở cơ sở.

- Thông qua hội thi, hội thao để thông tin, tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Đối với các đơn vị làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động nhân dân và khơi dậy phong trào văn hóa, văn nghệ - TDTT của đơn vị mình đảm bảo tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả tốt.

- Chấp hành nghiêm túc quy chế, quy định của hội thi, hội thao và ban tổ chức.

- Nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi để hội thi, hội thao đạt kết quả và chất lượng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH :

1. Công tác tuyên truyền:

Ban văn hóa phối hợp với các ban ngành chuẩn bị băng zôn, khẩu hiệu và xây dựng các tin bài để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân.

- Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam ( 03/02/1930 - 03/02/2018, gắn với mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất - 2018.

- Tuyên truyền phòng chống buôn lậu, sản xuất mua bun bán hàng giả và gian lận thương mại trong dịp tết Nguyên Đán.

- Tuyên truyền chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo, thuốc pháo, “ đèn trời” trong dịp tết Nguyên Đán.

- Tuyên truyền công tác bảo đảm ANTT an toàn giao thông trong dịp tết Mậu Tuất.

2. Hoạt động TDTT:

2.1 Hội thi bóng chuyền hơi Hội Người Cao Tuổi:

- Thời gian:

+ Thời gian tổ chức vòng loại và tứ kết, bán kết vào ngày 10,11/02/2018 ( Tức ngày 25,26 tháng 12 Đinh Dậu).

+ Thời gian tổ chức trận Nhất Nhì, Ba Tư vào ngày 21/02/2018 ( Tức ngày 6 tết).

- Địa điểm thi đấu: Tại sân UBND xã.

Đơn vị chủ trì: Hội người Cao tuổi. Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện.

2.2- Hội thi kéo co:

- Thời gian thi đấu: Vào 7 giờ 30 phút ngày 18/02/2018 ( Tức là ngày 3 Tết ).

- Địa điểm: Tại sân văn hóa xã.

Đơn vị chủ trì: Hội nông dân. Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện.

2.3- Tổ chức mừng thọ

- Thời gian: Thời gian tổ chức vào sáng ngày 19/02/2018 ( Tức ngày mùng 4Tết).

- Địa điểm: Tại Nhà văn hóa các thôn.

Đơn vị chủ trì: Hội người Cao tuổi. Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện.

2.4- Hội thi cờ tướng:

- Đối tượng: Là cờ thủ ở các thôn, làng. Mỗi thôn được đăng ký tối đa 2 cờ thủ.

- Thời gian Đăng ký và bốc thăm vào hồi 8 giờ ngày 09/02/2018.

- Thời gian thi đấu: Tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 20/02/2017 ( Tức ngày 5Tết).

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã.

- Đơn vị chủ trì: Ban Văn hóa xã.

2.5- Hội thao bóng chuyền:

- Đối tượng: Mỗi thôn thành lập 1 đội; hoặc 2 thôn ghép thành đội bóng chuyền, để tham gia thi đấu.

- Hình thức: Các đơn vị cũng cố lại sân bóng của đơn vị mình, tổ chức chọn đội hình và tiến hành tập luyện, giao lưu với các đơn vị bạn trong thời gian trước Tết, để tạo ra khí thế phong trào.

- Thời gian:

+ Thời gian Đăng ký và bốc thăm vào hồi 8 giờ ngày 09/02/2018.

+ Thời gian thi đấu vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 20/02/2018 (Tức ngày 5 Tết).

Đơn vị chủ trì: Ban văn hóa tổ chứ giải.

2.6- Hội thi giải cầu lông:

- Đối tượng, điều kiện dự thi: Là đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại các đơn vị đóng trên địa bàn, là công dân ở các thôn, làng.

- Nội dung thi đấu: Đôi Nam và Đôi Nam Nư.

- Thời gian Đăng ký và bốc thăm vào hồi 8 giờ ngày 09/02/2018.

- Thời gian thi đấu vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 18/02/2018 (Tức là ngày 3 Tết).

- Địa điêm đăng ký: Văn phòng Đoàn xã.

- Đian điểm thi đâu: Tại sân UBND xã.

Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh Niên Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện.

2.7- Giao hữu bóng đá:

Các đơn vị có nhu cầu giao hữu bong đá, thì chủ động đăng ký kế hoạch về văn phòng Đoàn xã. Nếu đủ điều kiện Đoàn xã sẽ xếp lịch và tổ chức cho các đơn vị giao lưu.

Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh Niên chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với ban văn hóa tổ chức thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. UBND xã thành lập Ban tổ chức:

Ban tổ chức có trách nhiệm họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở các cơ quan, đơn vị và chủ động tổ chức tốt kế hoạch đề ra.

2. Đối với các đơn vị, các thôn:

- Báo cáo cấp ủy chi bộ, hối hợp với ban công tác mặt trận, tuyên truyền, tổ chức vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện.

- Tổ chức treo cờ trước công sở, nhà văn hóa và tuyên truyền cho nhân dân treo cờ trong dịp Tết, các ngày kỷ niệm. Các thôn, các cơ quan, đơn vị tổ chức đón giao thừa và hái hoa dân chủ ở cơ quan đơn vị mình.

- Tuyên truyền nhân dân đảm bảo tốt việc vệ sinh an toàn thực phẩm, chống dịch bệnh bảo đảm sức khỏe cho nhân dân trong dịp Tết.

- Tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo nhân dân đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm ( trước và sau tết).

3. Về tổ chức hoạt động các trò chơi:

Đối với tất cả các tập thể, các nhân muốn tổ chức các hình thức trò chơi trong dịp Tết đều phải có kế hoạch cụ thể và đăng ký về Ban Công An xã trước ngày 09 tháng 02 năm 2018 tức ngày 24/12 âm lịch. Nếu các tập thể, cá nhân nào không đăng ký mà tổ chức các trò trơi, trò diễn trá hình thì sẽ bị sử lý theo quy định của pháp luật.

IV. VỀ KINH PHÍ:

- Các ngành, các đơn vị tự lo kinh phí tổ chức và tham gia các hoạt động.

- UBND xã hỗ trợ một phần kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất và tổ chức giải .

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động VHVN - TDTT, tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân và các ngày lễ trong quý I. UBND xã đề nghị các ban ngành, các đơn vị, cơ quan, thôn, làng triển khai thực hiện tốt nội dung trên.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng VHTT (B/cáo); CHỦ TỊCH

- Đảng ủy (B/cáo);

- HĐND xã (B/cáo);

- Các ngành, các đơn vị; (T/hiện)

- Các thôn, lang; (T/hiện)

- Lưu: VP.

Nghiêm Quang Hải

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT